Adopce do nahaŹivotní postřehy z oblasti náhradní rodinné péče

Cesty dětí k osvojitelům

Publikováno 17.05.2016 v 14:28 v kategorii Trocha teorie, přečteno: 553x

Tento článek by snad mohl pomoci těm, kteří si snaží srovnat v hlavě, jakými způsoby a cestami lze po změně zákona, tj. po 1.1.2013, přijmout dítko do osvojení. Protože ani po absolvování přípravy pro druhožadatele jsem ze všech těch informací nebyla moc moudrá, rozhodla jsem se si to všechno sepsat.
Začněme zákonnými lhůtami, protože na těch to celé stojí a padá:

 1. Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas s osvojením nejdříve šest týdnů po narození dítěte.
 2. Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.
 3. Péče osvojitele o osvojované dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení; tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.

Z bodů 1 a 2 vyplývá, že dítě bude právně volné nejdříve v 4,5 měsících. 
Co když se ale rozhodneme, že do procesu adopce chceme nastoupit dříve? Co když chcete dítě třeba ihned po narození? I to je dnes možné.

Začněme tedy od začátku:


Dítě lze dnes přijmout hned několika způsoby:


Z porodnice
 • Pokud přijmete miminko přímo z porodnice, jedná se vlastně o přímou adopci, kterou ale zprostředkovává OSPOD. 
 • Dítě nebude právně volné, což znamená, že si to biorodič může rozmyslet a budete miminko reálně vracet.
 • Je prolomena anonymita. Takže nejen že Vy jako noví rodiče znáte identitu bio-rodičů, ale i oni znají Vaše jméno, adresu.
 • Miminko se hned váže na Vás, což je psychologicky to nejlepší pro budoucí život. Přechodní pěstouni jsou fajn, ale tohle je prostě lepší.
 • Žádat o přiznání mateřských/rodičovských příspěvků lze na základě rozhodnutí soudu, tzv. předběžného opatření. Toto rozhodnutí by mělo být do 7mi dnů od podání návrhu na soud.
 • Výjimkami jsou babybox a utajený porod. Tím, že zde není známa biologická matka dítěte, nedochází k prolomení anonymity. Rodič se ale může přesto přihlásit. Nicméně děje se to velmi zřídka.

Z kojeneckého ústavu/děckého centra
 • Tato možnost by dnes měla být už ojedinělá. Přesto se to děje, buď z toho důvodu, že nejsou zrovna k dispozici žádní přechodní pěstouni, nebo proto, že miminko potřebuje vyšetření nebo léčbu, o kterou se KÚ (dětské centrum) postará.
 • Odtud můžete dítko přijmout jako neprávně volné na dlouhodobou návštěvu.
 • Po dobu dlouhodobé návštěvy z KÚ nemůžete žádat o mateřské/rodičovské příspěvky. Tuto dobu musíte pokrýt dovolenou, případně neplaceným volnem.
 • Soud lze požádat o utajení okolností osvojení. Dosud nám není znám jednoznačný výklad, zda se toto vztahuje až na osvojení samotné nebo i na péči budoucích osvojitelů. Je dobré zdůvodnit, proč o utajení žádáte. Soud může a nemusí žádosti vyhovět.

Od přechodných pěstounů
 • Celý proces předávání dítěte nějakou dobu trvá ( v některém z příštích článků se tomuto tématu budu věnovat podrobněji), nicméně konečné slovo má soud – na základě kterého je dítě svěřeno do péče budoucích osvojitelů.

 • Na základě tohoto dokumentu je také možno žádat o přiznání mateřských/rodičovských příspěvků.

 • Dítě může být právně volné nebo ne, záleží na tom, jak je staré – v jaké fázi zákonných lhůt ho přebíráte.
 • Pěstouni mohou čerpat na dítko rodičovský příspěvek. Takže ve chvíli,kdy dostanete dítko od nich, můžu mít z částky 220 tis odčerpáno např. 50 tis.

 • Miminko se převazuje z pěstounů na náhradní rodiče, což není z psychologického hlediska úplně ideální.
 • Soud lze požádat o utajení okolností osvojení. Dosud nám není znám jednoznačný výklad, zda se toto vztahuje až na osvojení samotné nebo i na péči budoucích osvojitelů. Je dobré zdůvodnit, proč o utajení žádáte. Soud může a nemusí žádosti vyhovět.


Omlouvám se za nepřesnosti, pokud jsem se nějakých dopustila snažila jsem se udělat v tom obrovském nepořádku jasno. 


Vzhledem k tomu, že vždy záleží na výkladu zákona a právním názoru jednotlivých nezávislých soudců, to, jak Váš případ bude probíhat a co Vás čeká, Vám dopředu v podstatě nikdo nedokáže říci.  Vy jako náhradní rodič můžete jen doufat, že to celé dopadne dobře...

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?