Adopce do nahaŹivotní postřehy z oblasti náhradní rodinné péče

Služby dostupné pro osvojitele

Publikováno 17.01.2017 v 08:51 v kategorii Trocha teorie, přečteno: 767x

Pokud potřebujete jako adoptivní rodič řešit otázky týkající se identity dítěte, výchovných problémů, nebo se chcete v otázkách NRP vzdělávat, tak to máte složité. Stát v tomto ohledu myslel především na pěstounské rodiny, které mají tyto služby zdarma a ze zákona dostupné. Napříč republikou se ale přesto dají najít organizace nebo poradny, kam se jako osvojitel můžete obrátit. S dobrou duší, která mi pomáhá s vedením blogu a facebooku, jsme tento seznam dali dohromady. Děkuji za pomoc! Pokud k němu máte připomínky, tak sem s nimi! Budeme ho aktualizovat!
Hlavní město Praha
 • Středisko náhradní rodinné péče   - Osvěta NRP – poradenství, podpora pro zájemce o osvojení a dětem žijícím v nových rodinách. Podpora osvojitelských rodin, které přijaly do své péče děti zdravotně znevýhodněné a děti jiného etnika.
 • NATAMA, o.p.s. - Na osvojitele mají finance. Nabízejí test attachmentu, psychoterapie, terapii attachmentu a další.
 • Dobrá rodina o.p.s.- Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.

Středočeský kraj
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči - Poradenství před, při a po osvojení. Zprostředkování konzultace s odborníkem
 • Centrum psychologicko-sociálního poradenství - Provádí přípravy žadatelů o NRP. Poskytují odborné psychologicko-sociální poradenství pro uchazeče NRP, pro rodiče.
 • Klub náhradních rodin Routa - Klub nabízí podporu a pomoc náhradním rodinám (pěstounům i osvojitelům), žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči.
 • NATAMA, o.p.s. - Na osvojitele mají finance. Nabízejí test attachmentu, psychoterapie, terapii attachmentu a další.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.

Jihočeský kraj
 • Jihočeská rozvojová -Pro osvojitele nabízí vzdělání, psychologické, speciálně pedagogické a sociální poradenství.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Plzeňský kraj

 • Sdružení pěstounských rodin - Nemají finance na osvojitele,ale po individuální domluvě nabízí poradenství a podporui pro osvojitele. Pobočky Brno, Plzeň, Bystřice pod Hostýnem, Praha.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Karlovarský kraj

 • Náhradním rodinám, o.p.s.- Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči na území Karlovarského kraje v místě bydliště či pobytu rodiny.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Ústecký kraj

 • Poradna pro náhradní rodinnou péči - Poskytují odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči - Zaměřují se převážně na rodiny z Ústeckého kraje,ale některých aktivit se zúčastňují také rodiny z jiných krajů (Liberecký, Středočeský a Praha).
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Liberecký kraj

 • Centrum pro náhradní rodinnou péči - Zaměřují se převážně na rodiny z Ústeckého kraje,ale některých aktivit se zúčastňují také rodiny z jiných krajů (Liberecký, Středočeský a Praha).
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Královéhradecký kraj

 • Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. - Jednorázová podpora, poradenství a prostor pro setkávání i rodinám, které přijaly dítě do osvojení. Možnost vzdělávání. Na doprovázení zatím finance nejsou, ale žádají si o ně.
 • Salinger, z.s. (Stopa čápa) - Nabízí dlouhodobou spolupráci s osvojiteli.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Pardubický kraj

 • Amalthea z.s. - Uzavírají smlouvu o spolupráci s osvojiteli, ambulantní a terénní služby (v dojezdové vzdálenosti do 60 km od Chrudimi a České Třebové).
 • Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. - Jednorázová podpora, poradenství a prostor pro setkávání i rodinám, které přijaly dítě do osvojení. Možnost vzdělávání. Na doprovázení zatím finance nejsou, ale žádají si o ně.
 • Poradna pro rodinu - Poradenství pro adoptivní rodiny, dlouhodobá spolupráce.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Olomoucký kraj

 • Poradna pro rodinu Olomouckého kraje - Služby poskytují v Poradnách pro rodinu Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk, Jeseník) kde pracují odborníci, psychologové. Tato služba je bezplatná.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Moravskoslezský kraj

 • Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace - Nabízí bezplatnou pomoc probíhající formou odborného sociálního poradenství, které zahrnuje odbornou sociální, psychologickou a terapeutickou péči.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Jihomoravský kraj

 • Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín - Doprovázení, vzdělávání, poradenská činnost, odlehčovací služby pomoc dětem a mládeži v NRP, asistovaný kontakt v oblasti náhradní rodinné péče: setkání dítěte s jeho biologickými rodiči nebo dalším příbuznými, sourozenci.
 • TRIADA - Poradenské centrum - Nenabízí vyšetření attachmentu, ale zdarma doprovází osvojitele (nabízí psychoterapie, rodinné terapie atd.)
 • Střed, z.ú. - Možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb a navázání dlouhodobé spolupráce.
 • Sdružení pěstounských rodin - Nemají finance na osvojitele,ale po individuální domluvě nabízí poradenství a podporui pro osvojitele. Pobočky Brno, Plzeň, Bystřice pod Hostýnem, Praha.
 • Centrum pro rodinu a sociální péči -  Nabízí pro osvojitele individuální poradenství, doprovázení, společné besedy, semináře a vyšetření attachmentu, nebo rodinou terapii
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Zlínský kraj

 • Pracoviště pro náhradní rodinnou péči při STROP o.p.s. -Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí poskytují psychologické sociálně právní poradenství určené párům i jednotlivcům, kteří: vychovávají osvojené dítě,uvažují o osvojení dítěte,se připravují na přijetí dítěte do osvojení a také dospělým osvojeným dětem.
 • Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. - Ovojitelům nabízí odborné sociální a psychologické poradenství.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.


Kraj Vysočina

 • Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - Psychologické poradenství, provázení a psychoterapie jsou poskytované bezplatně. Pracoviště: Jihlava, Třebíč, Žďár n. Sázavou, omezeně také Pelhřimov a Havlíčkův Brod.
 • Dobrá rodina o.p.s.-Na osvojitele mají finance. Nabízejí doprovázení, poradenství, vzdělávací kluby zaměřené na problematiku náhradního rodičovství a specifika vývoje přijatých dětí. Dále terapeutické, psychologické a další služby odborníků specializovaných v oblasti NRP.

Komentáře

Celkem 2 komentáře

 • Tereza Jelínková 16.05.2017 v 13:27 Dobrý den, v Jihomoravském kraji nově poskytujeme doprovázení osvojitelů i my Centrum pro rodinu a sociální péči. Nabízíme individuální poradenství, doprovázení, společné besedy a semináře a vyšetření attachmentu či rodinnou terapii. Více informací již brzy najdete na:
  http://www.sluzbypestounum.cz/


 • Vděčná máma 16.05.2017 v 18:55 Dobrý den, moc děkuji za info seznam zakutalizuji a dám na fcb.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?